Tag

нийтлэл4

Макро эдийн засгийн хүндрэлээс гарах гарц /Хоёрдугаар хэсэг/

ҮСХ-ийн хөндөж буй асуудал Түрүүчийн өгүүлэлд эдийн засагч Хашчулуун макро эдийн засгийн ямар ямар хүндрэлүүд гарч байгаа болон тэдгээрийг жирийн иргэд болон бодлогын чиглэлээр ажилладаг...
Read More