Үүсгэн байгуулагчид

КАМЕРОН МАКРЕЙ
Ерөнхийлөгч, Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Тарва Инвестмент энд Адвайсори ХХК, Гүйцэтгэх захирал
“Оюутолгой” ХХК -ны Ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал (2010-2013)

ЧУЛУУНДОРЖИЙН ХАШЧУЛУУН
Удирдах зөвлөлийн гишүүн

“Хувийн Хэвшлийг Дэмжих Үндэсний Зөвлөл”-ийн Гүйцэтгэх захирал
МУИС -ийн ЭЗС-ийн Профессор, Эдийн засгийн ухааны доктор

ЖАМБАЛЖАМЦЫН ОДЖАРГАЛ
Удирдах зөвлөлийн гишүүн

“MCS” Группын Захирлуудын Зөвлөлийн
Дарга

САЙНБУЯНГИЙН АМАРСАЙХАН
Удирдах зөвлөлийн гишүүн

“Оюуны Ундраа” Группын Ерөнхийлөгч, ТУЗ-ын дарга
“Монголын Гүйцэтгэх Захирлуудын Клуб”-ын Ерөнхийлөгч (2012-2014)

БААТАРЖАВЫН МӨНХСОЁЛ
Гүйцэтгэх захирал

“Германы Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг”-ийн Үндэсний ахлах зөвлөх “Нээлттэй Нийгэм Форум”-ын Эдийн засгийн хөтөлбөрийн менежер (2002-2013)