Үндэсний Стратегийн Хүрээлэн

Institute for National Strategy

Дэлхийн эдийн засагт нүүрлэж буй нуугдмал 10 эрсдлүүд

Capture

Дэлхийн эдийн засагт нүүрлэж буй нуугдмал 10 эрсдлүүдийг толилуулж байна.

Энд дарж дэлгэрэнгүйг үзнэ үү!

Leave a Reply