ҮСХ-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхсоёл: Төсвийг бодитоор тооцож үнэлж, дүгнэх шаардлагатай

Энд дарж дэлгэрэнгүйг үзнэ үү!