Тайлан үзэх
Судалгаа

Green City Action Plan for the City of Ulaanbaatar

2021.10.30702 үзсэн

We have joined the EBRD Green Cities framework in order to build a better and more sustainable future for our City and its residents. The present strategic action plan (GCAP) is a key development milestone for Ulaanbaatar. The GCAP is a compendium of

Тайлан үзэх
Судалгаа

Эдийн засгийн тойм #58

2021.06.23540 үзсэн

Энэ удаагийн эдийн засгийн тоймоор Хэритэйж сан (Heritage Foundation) болон Фрейзер Институтээс (Fraser Institute) гаргадаг эдийн засгийн эрх чөлөөний индекс, түүний үр дүнгийн талаар ярьлаа. Хувь хүний сонголт хийх боломж, сайн дурын солилцоо, нээлт

Тайлан үзэх
Судалгаа

Эдийн засгийн тойм #55

2021.06.23553 үзсэн

Хөрөнгө оруулагчдын дунд зохион байгуулагдсан томоохон арга хэмжээнүүдтэй холбогдуулаад энэ удаагийн эдийн засгийн тоймоор уул уурхай, олборлох салбарын асуудлыг хөндлөө. Хэрэв тухайн орон хөрөнгө оруулагчдад таатай нөхцөл байдлыг бүрдүүлж, өөрийн ул

Тайлан үзэх
Судалгаа

Дэлхийн эдийн засагт нүүрлэж буй нуугдмал 10 эрсдлүүд

2021.06.23461 үзсэн

Дэлхийн эдийн засагт нүүрлэж буй нуугдмал 10 эрсдлүүдийг толилуулж байна. Энд дарж дэлгэрэнгүйг үзнэ үү!